Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: Prosinec 19, 2022 Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon. Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k naší službě nebo jejím částem.
 • Společnost (v této smlouvě označovaná jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) odkazuje na Signature Generator.
 • Soubory cookie jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují mimo jiné údaje o historii Vašeho prohlížení na těchto webových stránkách.
 • Země se týká: Nové Mexiko, Spojené státy americké
 • Zařízení Zařízení
 • Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby.
 • Služba odkazuje na webové stránky.
 • Poskytovatel služeb znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem společnosti. Jedná se o společnosti nebo fyzické osoby třetích stran, které Společnost zaměstnává za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby.
 • Údaje o používání se týká automaticky shromažďovaných údajů, které jsou generovány buď používáním služby, nebo samotnou infrastrukturou služby (například doba trvání návštěvy stránky).
 • Webové stránky odkazuje na Generátor podpisů, který je přístupný z https://www.signaturegenerator.online/
 • Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke službě nebo ji používá, případně společnost nebo jiný právní subjekt, jehož jménem takový jednotlivec přistupuje ke službě nebo ji používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

 • E-mailová adresa
 • Údaje o používání

Údaje o používání

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby..

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor Vašeho mobilního zařízení, IP adresu Vašeho mobilního zařízení, Váš mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Můžeme také shromažďovat informace, které Váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj.

Sledovací technologie a soubory cookie

Ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné technologie sledování. Sledovací technologie používají majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Soubor cookie je malý soubor umístěný ve vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal, může naše Služba soubory cookie používat.
 • Webové majáky. Některé části naší služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové signály (označované také jako clear gifs, pixelové značky a jednopixelové gify), které společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří navštívili tyto stránky nebo otevřeli e-mail, a další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání popularity určité části a ověřování integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookie zůstávají ve Vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco relační soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete svůj webový prohlížeč.

Pro účely uvedené níže používáme jak relační, tak trvalé soubory cookie:

 • Nezbytné / nezbytné soubory cookieTyp: Správce: Soubory cookie relace Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytovány služby dostupné prostřednictvím webových stránek a abyste mohli využívat některé jejich funkce. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a my tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby mohli poskytovat.
 • Zásady používání souborů cookie / oznámení Přijetí souborů cookieTyp: Spravuje: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.
 • Funkční soubory cookieTyp: Spravuje: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které jste učinili při používání webových stránek, například zapamatovat si vaše přihlašovací údaje nebo předvolbu jazyka. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout Vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste museli při každém použití Webových stránek znovu zadávat své preference.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich možnostech týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování a údržba našich služeb, včetně sledování využívání naší služby.
 • Správa vašeho účtu: spravovat Vaši registraci jako uživatele Služby. Vámi poskytnuté osobní údaje Vám mohou umožnit přístup k různým funkcím Služby, které jsou Vám jako registrovanému uživateli k dispozici.
 • Pro plnění smlouvy: vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, předměty nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.
 • Kontaktovat vás: Kontaktovat vás prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace, ohledně aktualizací nebo informačních sdělení týkajících se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení.
 • Poskytnout vám s novinkami, speciálními nabídkami a obecnými informacemi o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo na které jste se ptali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.
 • Správa vašich požadavků: vyřizovat a spravovat Vaše žádosti, které jste nám zaslali.
 • Pro převody podniků: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako fungujícího podniku nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, v němž jsou mezi převáděnými aktivy i námi uchovávané osobní údaje o uživatelích našich služeb.
 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít k dalším účelům, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocování a zlepšování našich služeb, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností..

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb za účelem monitorování a analýzy používání naší služby, abychom vás mohli kontaktovat.
 • Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o nich.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi a v takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto přidružené společnosti dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří Naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s Námi pod společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce. pokud sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných oblastech s ostatními uživateli, mohou tyto informace vidět všichni uživatelé a mohou být veřejně šířeny mimo tyto oblasti.
 • S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zveřejnit za jakýmkoli jiným účelem.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje za účelem dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude rovněž uchovávat Údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přenášeny do počítačů – a uchovávány v počítačích – umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů Vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání těchto informací, představuje Váš souhlas s tímto přenosem.

Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu Vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení Vašich údajů a dalších osobních informací.

Odstranění osobních údajů

Máte právo vymazat osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, nebo nás požádat o pomoc při jejich vymazání.

Naše služba vám může umožnit vymazat určité informace o vás v rámci služby.

Své údaje můžete kdykoli aktualizovat, změnit nebo odstranit tak, že se přihlásíte ke svému účtu, pokud jej máte, a navštívíte část nastavení účtu, která vám umožňuje spravovat vaše osobní údaje. Můžete nás také kontaktovat a požádat o přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, opravit je nebo odstranit.

Vezměte však prosím na vědomí, že určité informace můžeme potřebovat uchovávat, pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo zákonný důvod.

Zpřístupnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje předány. Předtím, než budou vaše osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, vás na to upozorníme.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

Další právní požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je to nezbytné pro:

 • Splnění zákonné povinnosti
 • Chránit a hájit práva nebo majetek společnosti.
 • Chránit a hájit práva nebo majetek společnosti.
 • chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti.
 • Ochrana před právní odpovědností

Ochrana před právní odpovědností

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Soukromí dětí

Soukromí dětí

Odkazy na další webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, vás o tom budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným upozorněním v Naší službě a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat: