Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2022 roku Niniejsza Polityka Prywatności opisuje Nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak chroni Cię prawo. Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszego Serwisu lub jego części.
 • Firma (zwana w niniejszej Umowie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Naszą”) odnosi się do Generatora Podpisu.
 • Cookies to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub jakimkolwiek innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania przez użytkownika tej strony wśród wielu zastosowań.
 • Kraj odnosi się do: Nowy Meksyk, Stany Zjednoczone
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy czy tablet cyfrowy.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Serwis odnosi się do strony internetowej.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Dotyczy to firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
 • Dane użytkowe dotyczy danych zbieranych automatycznie, generowanych w wyniku korzystania z Serwisu lub z samej infrastruktury Serwisu (np. czas trwania wizyty na stronie).
 • Strona internetowa odnosi się do Generatora Podpisów, dostępnego z poziomuhttps://www.signaturegenerator.online/
 • Ty oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której osoba ta uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, w zależności od sytuacji.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail.
 • Dane użytkowe

Dane użytkowe

Dane użytkowe są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Usługi odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi typ urządzenia mobilnego używanego przez użytkownika, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika, unikatowe identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika podczas odwiedzania naszego Serwisu lub uzyskiwania dostępu do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w Naszej Usłudze i przechowywania pewnych informacji. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Naszej Usługi. Technologie, których używamy, mogą obejmować:

 • Cookies lub Browser Cookies. Cookie to mały plik umieszczany na Twoim Urządzeniu. Użytkownik może tak poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli Użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.

Web Beacons. Niektóre sekcje naszego Serwisu i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako web beacons (określane również jako clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs), które pozwalają Firmie na przykład na zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz na inne powiązane statystyki strony internetowej (na przykład rejestrowanie popularności danej sekcji i sprawdzanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy użytkownik nie ma dostępu do Internetu, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Firma Moneybookers wykorzystuje zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie do celów określonych poniżej:

 • Konieczne / niezbędne pliki cookieTyp: Cookies sesyjneAdministrowane przez: NasPrzeznaczenie: Te Pliki Cookies są niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej oraz umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobieganiu nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików Cookies nie można świadczyć usług, o które prosili Państwo, a my używamy tych plików Cookies wyłącznie w celu świadczenia Państwu tych usług.
 • Polityka Cookies / Powiadomienie Akceptacja CookiesType: Persistent CookiesAdministrowane przez: NasPrzeznaczenie: Te Cookies identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali używanie plików cookies na stronie internetowej.
 • Funkcjonalność CookiesType: Persistent CookiesAdministrowane przez: NasPrzeznaczenie: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji przy każdym korzystaniu z witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości wyboru dotyczących plików cookie, należy odwiedzić naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać nasz Serwis, w tym w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • Aby zarządzać swoim Kontem: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Serwisu.
 • Aby się z Tobą skontaktować: kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Aby zapewnić Państwu z wiadomościami, ofertami specjalnymi i ogólnymi informacjami o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi żądaniami: Aby obsługiwać i zarządzać żądaniami użytkownika wobec nas.
 • W przypadku przelewów biznesowych: Możemy wykorzystać dane użytkownika do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów Firmy, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się posiadane przez nas dane osobowe użytkowników Usługi.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych usług, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z usługodawcami: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • W przypadku przelewów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Z partnerami: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym oddziałom, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych oddziałów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów w spółkach joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępnić informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym w celu zaoferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami: gdy Użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób współdziała w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być oglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Państwa zgodą: Możemy ujawnić Państwa dane osobowe w jakimkolwiek innym celu za Państwa zgodą.

Przechowywanie danych osobowych

Firma będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowuje również Dane użytkowe do celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej usługi, lub gdy firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa informacje, w tym Dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane do – i utrzymywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłanie takich informacji stanowi Państwa zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Usuń swoje dane osobowe

Użytkownik ma prawo do usunięcia lub zażądania od nas pomocy w usunięciu danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat.

Nasza usługa może umożliwiać użytkownikowi usunięcie pewnych informacji o nim z poziomu usługi.

Użytkownik może aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje informacje w dowolnym momencie, logując się na swoje Konto, jeśli je posiada, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie danymi osobowymi. Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia wszelkich danych osobowych, które zostały mu przekazane.

Należy jednak pamiętać, że możemy potrzebować zachować pewne informacje, gdy mamy obowiązek prawny lub podstawę prawną, aby to zrobić.

Ujawnienie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Poinformujemy o tym, zanim Dane osobowe zostaną przeniesione i zaczną podlegać innym Zasadom prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych Użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Dane osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

 • Spełnienie obowiązku prawnego
 • Ochrona i obrona praw lub własności Spółki
 • Zapobieganie lub badanie ewentualnych nieprawidłowości w związku z Usługą
 • Ochrona bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy Dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie na link strony trzeciej, zostanie przekierowany na jej stronę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Poinformujemy użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu umieszczenia ich na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować: